Sme distribútorom učebníc a iných publikácií vydaných v Číne a tak teda všetky knihy je možné získať za veľkoobchodné ceny. Na veľkoobchod sa nevzťahujú obchodné podmienky prezentované na týchto stránkach, preto je nutné dohovoriť podmienky iné.

Ak máte záujem, KONTAKTUJTE NÁS